Massage dành cho trẻ em

Liệu pháp massage cho trẻ em cung cấp một lợi ích sức khỏe. Đó là bản chất con người để chạm vào như là một cách thể hiện tình yêu và tình cảm ,xoa bóp có lợi ở mọi lứa tuổi nhưng vì trẻ vẫn đang phát triển nó có thể đặc biệt hữu ích cho chúng. Liệu pháp này làm giảm lượng hocmon căng thẳng và mức đường trong máu của trẻ . 

Danh sách dịch vụ